Tin tức trung tâm y tế

THÔNG BÁO Về việc công bố kết quả dự tuyển phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (02/12/2021) ]


 

THÔNG BÁO

Về việc công bố kết quả dự tuyển phỏng vấn (vòng 2)

 kỳ tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021

 

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo kết quả dự tuyển phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển hợp đồng lao động quý 4 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Tổng số thí sinh tham dự phỏng vấn vòng 2: 04 người

2. Danh sách kết quả vòng 2: (danh sách đính kèm)

Hội đồng xét tuyển hợp đồng lao động Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn thông báo đến các thí sinh được biết./.

                                                     TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                 CHỦ TỊCH

 

                                                  Cao Minh Lễ
Tập tin đính kèm

Phòng TCHC-TTYT huyện Thoại Sơn

  In bài viếtThông báo


Tìm kiếm

Thư viện ảnh

thư viện VIDEO